Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendrijos
Nacionalinės Tarybos
susirinkimas 2023 m. liepos 28 d.
Vieta – Vaišnavų vasaros festivalis, Belvilio viešbutis.

DALYVAVO: JŠ Bhakti Čaitanja Svamis (BČS), Šatakula pr.(vertėjauja), Lila Pavani devi dasi (LP), Anantara das (AN), Dojal Govinda das (DG), Krišna Katha das (KK), Vradža Rūpa das (VR), Nritja Gopal das (NG, veda), Dhruvananda das (DHR), Anuttama Čaitanja das (AČ), Mukunda Muraris das (MM), Abhay Ananda das (AA), Višvavasu das (VV), Vani Prija das (vertėjauja), Ekangi Nrisimhi devi dasi (EN, sekretoriauja).

ONLINE: JŠ Niranjana Svamis.

  1. Dėl ŠP palikimo išsaugojimo (atkeltas iš praeito) Druvananda pr.

NUTARTA Išsiųsti reitingavimą kitiems tarybos nariams ir tai, ką išgirdome iš BČS (kaip išsiskirti iš kitų grupių LT ir ŠP įtvirtinti kaip aukščiausio lygio asmenybę), aptarti darbo grupėje ir kitam susirinkimui pasiruošti gaires (darbo grupė: Višvavasu pr., Dhruvananda pr., Anutama Čaitanja pr., Mukunda Muraris pr.).

  1. Dėl vanaprasthų globos projekto švento vardo vienuolyne (atkeltas iš praeito)

NUTARTA: nukeltas į kitą susirinkimą.

  1. Dėl kaimo bendruomenių (karvių globos klausimas).

NUTARTA: paruošti karvių globos projekto gaires nacionaliniu mastu ir pristatyti visai Lietuvos bendruomenei. Kai būsim pasirengę, vystyti įgyvendinimą (darbo grupė: KK pr., Anantara pr., Dhruvananda pr., Adiradžas pr.)

Pasiūlymas: NT finansuos KK kelionę į Bhaktivedanta Menorą ir Vengriją pasisemti patirties.

  1. Dėl Ananada Čaitanya problemos

NUTARTA: Perduoti raštu AČ paskutinį įspėjimą, kad, jeigu jis nesilaikys priimtų rezoliucijų, klausimas bus perduotas GBC vykdomajam komitetui su prašymu pašalinti jį iš ISKCON (Dhruvananda pr.). Apie tai informuoti viso pasaulio ISKCON šventyklas (JŠ Bhakti Čaitanja Svamis).

  1. Dėl bendruomenių, šventyklų ir centrų įvardinimo pagal priklausomybę ISKCON.

NUTARTA: Sudaryti darbo grupę, kuri periodiškai pateikinės ataskaitas.

Sekantis susirinkimas: SPALIO 28, 11 val. Dvarakoje.

Recommended Articles