Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendrijos
Nacionalinės Tarybos
susirinkimas 2024 m. gegužės 11 d.
Vieta – Nitaigauračandra šventykla, Kaunas.

DALYVAVO: Lila Pavani devi dasi (LP), Anantara das (AN), Dojal Govinda das (DG), Krišna Katha das (KK), Vradža Rūpa das (VR), Nritja Gopal das (NG, veda), Dhruvananda das (DHR), Anutama Čaitanja das (AČ), Mukunda Muraris das (MM), Abhay Ananda das (AA), Denis bhn (vertėjauja), Dayavrata pr., Ekangi Nrisimhi devi dasi (EN, sekretoriauja).

Šio susirinkimo klausimai:

1. Dėl vanaprasthų globos projekto

NUTARTA: tęsti darbą ties vanaprasthų globos komiteto/fondo steigimo klausimu:

sukurti kriterijus dėl atitikimo vanaprasthos kategorijai.


2. Dėl kaimo bendruomenių –

NUTARTA: KK pr. paruoš planą, pagal kurį ruošiamasi toliau plėtoti projektą ir atsiųs jį NT peržiūrai. Nritja Gopalas pr. persiųs KK pr. Kalakanthos pr. kontaktus.


3. Dėl ISKCON resolve LT grupės sudarymo

NUTARTA: tęsti darbą dėl ISKCON resolve grupės kūrimo.


4. Dėl bendruomenių, centrų įvardinimo pagal turtinę priklausomybę ISKCON

NUTARTA: pasiūlymams pritarta vienbalsiai;tęsti darbą dėl projekto vystymo.


5. Dėl pamokslavimo akademinėse įstaigose

NUTARTA: Anutama Čaitanja pr. kuruos LT ISKCON pamokslavimo per skaitmenines medijas plėtrą.


6. Dėl bendros Radhaštamio šventės su Šv.Vardo vienuolynu –

NUTARTA: šventę organizuoja Harinam Mandyras. Kitos jatros prisidės pagal galimybes.


7. Dėl bendros politikos ekstremalių situacijų atžvilgiu

NUTARTA: pasiūlyta aptarti šitą klausimą bendruomenėse ir pasidalinti grupėje apie rezultatus. Kitą susirinkimą gryžti prie aptarimo.

Kitas susirinkimas planuojamas:

Jei BCS atvaziuos – 2024 m. liepos 25, ketvirtadienį, 11 val.
Jei BCS neatvyks – 2024 m. rugpjūčio 3 d., 11 val, Dvarakoje.

Recommended Articles