Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendrijos
Nacionalinės Tarybos
susirinkimas 2024 m. sausio 13 d.
Vieta – Nitaigauračandra šventykla, Kaunas.
 

DALYVAVO: Anantara das (AN), Dojal Govinda das (DG), Vradža Rūpa das (VR), Nritja Gopal das (NG, veda), Dhruvananda das (DHR), Dayavrata pr., Krišna Katha pr., Anuttama Čaitanja das (AČ), Mukunda Muraris das (MM), Višvavasu das (VV), bh Denisas (vertėjauja), Lila pavani devi dasi (LP), Ekangi Nrisimhi devi dasi (EN, sekretoriauja).

Šio susirinkimo klausimai:

  1. Dėl Šrila Prabhupados palikimo išsaugojimo (atkeltas iš praeito).

NUTARTA: grupė pratęs darbą ir iki kito susirinkimo paruoš ir atsiųs planą.

VV pr. persiųs strateginius tikslus visiems NT nariams.

  1. Dėl vanaprasthų globos projekto (atkeltas iš praeito) .

NUTARTA: projektas pristatytas, darbo grupė pratęs darbą.

  1. Dėl kaimo bendruomenių (atkeltas iš praeito).

NUTARTA: detaliai aprašyti (raštu) konkrečią programą/ viziją/ įstatus ir atsiųsti visiems NT nariams peržiūrai ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kito susirinkimo (Krišna Katha pr.).

  1. Dėl ISKCON resolve LT grupės sudarymo.

NUTARTA: Koordinatorius: Anuttama Čaitanja pr.

Anuttama Čaitanja pr., Višvavasu pr. ir Dhruvananda pr. išdiskutuos klausimą tarp savęs. Anuttama Čaitanja pr. atsiųs laiką ir nuorodą į zoomą.

  1. Dėl darbo grupės varnašramos diegimo tema sudarymo.

NUTARTA: Anuttama Čaitanja pr. ruošia medžiagą kursui apie varnašramą ir vėliau pristatys NT susirinkimui.

6. Dėl rathajatrų vežimo remonto.

(kviesime paremti ir nurodyti kontaktiniu asmeniu Vraja Rupą pr.)

Reikalinga 500 eur.

7. Dėl ISKCON leader Baltic sanga.

NUTARTA: organizuoti renginį New Gokuloje (50% – Lietuvai, 30%- latviam, 20% – estam). Kiekviena bendruomenė pateiks savo kandidatų sąrašą.

8. Dėl bendrų švenčių.

NUTARTA: PASIŪLYMAS: Radhaštamio originalą švęsti savo jatrose, o bendrą šventę organizuoja HM?

Kitas susirinkimas planuojamas 2024 m. gegužės 11 d. Dvakaros šventykloje, 11 val.

Recommended Articles