Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendrijos
Nacionalinės Tarybos
susirinkimas 2023 sausio 7 d. Vilnius.


Susirinkime dalyvavo:

Dhruvananda das (DHR, pirmininkas), Doyal Govinda das (DG), Anantara das (AD), Višvavasu das (VV), Vrajanath Govinda das (vertėjas), Lila Pavani devi dasi (LP), Krišna Katha das (KK), Mukanda Murari das (MM, nuotoliniu), Vradža Rūpa das (VR), Nritja Gopal das (NG, veda), Abhay Ananda das (AA), Anuttama Čaitanja das (AČ), Ekangi Nrisimhi devi dasi (EN, sekretoriauja).

Nutarimai:

  1. Dėl ŠP palikimo išsaugojimo

NUTARTA: suformuota darbo grupė, kuri pradės dirbti šiuo klausimu ir kitam susirinkimui grįš su konkrečiu projektu.

Nariai: Višvavasu pr, Anutama Čaitanya pr, Dhruvananda pr.

Dhruvananda pr. dar kartą persiųs nuorodą į straipsnį ir seminarą (su vertimu į lietuvių k.)

  1. Dėl bendrų švenčių organizavimo

NUTARTA: Daryti bendrą Šrilos Prabhupados minėjimui skirtą šventę ir sekantį kartą aptarti grupės sudarymo klausimą.

  1. Dėl Rathayatros ir padayatros festivalių

NUTARTA: palikti Rathayatros šventimą savo miestuose kiekvienai jatrai.

Mukunda Muraris pr. sukurs bendrą kalendorių ir jį pakoordinuos (savo planus jatros siunčia jam)

Vraja Rūpa pr. koordinuos techninį aprūpinimą (vežimą, Dievybes).

  1. Dėl Kirtana melos „Dvarakoje“

Krišna Katha pr. trumpai informavo apie artėjantį renginį.

  1. Dėl vanaprasthų globos projekto švento vardo vienuolyne (DHR)

NUTARTA: įvyko pirminė diskusija; grįžti prie klausimo kitą susirinkimą (suformuoti darbo grupę).

  1. Pasirengimas ISKCON ofiso Lietuvoje atidarymui.

Višvavasu pr. pristatė ofiso idėjos projektą.

  1. Dėl galimai netinkamo pamokslavimo metodo Jagad Kirti mataji

NUTARTA:

perduoti Jagad Kirti mataji, kad ji susirastų prieglobstį kažkurioje šventykloje ir įsipareigotų bendradarbiauti su ja;

paviešinti rezoliuciją, kad tie pamokslautojai, kurie nori rinkti aukas ISKCON vardu, turi gauti pritarimą iš centrų ar šventyklų vadovų (DHR paruoš rezoliuciją ir atsiųs el. paštu)

  1. Dėl kaimo bendruomenių (KK)

NUTARTA: sudaryti darbo grupę kaimo bendruomenių plėtros vizijos suformavimui. Darbo grupės vadovu paskirti Krišna Katha pr., kiti nariai: Anantara pr., Devanatha pr., Dhruvananda pr.


Kitas susirinkimas:
2023 balandžio 15d., 11 val. Kaune Nitai Gaura Čandros šventykloje.

Recommended Articles