Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

2019.01.30

Lietuvos ISKCON Nacionalinis Susirinkimas kartu su GBC ir Ananda Caitanya (AC) prabhu pasiekė susitarimą dėl AC prabhu tolimesnės dvasinės veiklos.

  1. AC prabhu pageidavimu jis ir toliau lieka brahmačariu (nešioja šafraną);
  2. Dvasinių mokytojų – JŠ Niranjana Svami Maharadžo nurodymu ir JŠ Bhakti Caitanya Svami palaiminimu, Nacionalinio Susirinkimo pritarimu ir Ananda Caitanyos sutikimu pagrindinė gyvenamoji AC prabhu vieta ateinantiems dviems metams numatoma Šri Harinam Mandiro (Švento vardo) vienuolynas;
  3. Pagrindinė AC prabhu tarnystė šiuos du metus, atsižvelgiant į ISKCON Sanjasi komiteto ir GBC rekomendacijas, būtų: Švento Vardo kartojimas, knygų platinimas, pamokslavimas (tik harinamose bei gatvėse platinant knygas), išvykos į Harinam Mandiro vienuolių organizuojamas keliones po Lietuvą, Europą, Ukrainą. Dėl individualių kelionių, o taip pat dėl pamokslavimo ne ISKCONe (psichologijos, ajurvedos, etc. paskaitos) AC prabhu turi derintis atskirai su JŠ Niranjana Svami Maharadžu.
  4. Tapęs Šri Harinam Mandiro (Švento Vardo) vienuolyno vienuoliu AC prabhu nelieka Nacionalinio Susirinkimo nariu;
  5. Pasibaigus dviejų metų laikotarpiui, nesant nusiskundimų dėl šių nutarimų nesilaikymo, Nacionalinis Susirinkimas gali kreiptis į dvasinius mokytojus ir GBC, prašydamas peržiūrėti poziciją dėl tolimesnės AC prabhu tarnystės ir pamokslavimo veiklos.

Recommended Articles