Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

Atsiliepiant į įvairių visuomenės grupių nuomones nagrinėjamu klausimu derėtų pripažinti, kad vienos lyties poros, gyvenančios ir kuriančios bendra buitimi ir įvairiapusiškais įsipareigojimais vienas kitam pagrįstą gyvenimą, neturi galimybės teisiškai įtvirtinti savo santykius ir dėl to susiduria su įvairiais teisinio pobūdžio sunkumais (pavyzdžiui, partnerio ligos ar mirties atveju). Iš kitos pusės, jaučiama įtampa tarp sekuliarių ir religinių pažiūrų grupių, kadangi, žvelgiant iš dvasinės perspektyvos ir bent dalies religinių mokymų, įskaitant vaišnavų, lytiniai santykiai tarp vienos lyties asmenų yra laikomi nepriimtinais, taigi iš principo neprilyginamais vyro ir moters sąjungai, kuri yra visuomenės pagrindas ir žmonijos tąsos garantas.

Kalbant apie šeimyninį gyvenimą, norime pabrėžti, kad remiantis vaišnavų dvasiniais principais, gyvenimas kartu nesusituokus, užsiimant lytiniais santykiais, nepaisant to, kokios lyties asmenys tai praktikuotų, yra nepriimtinas. Vaišnaviškoje tradicijoje lytiniai santykiai yra laikomi priimtinais tik vyro ir moters sąjungoje, atlikus tuoktuvių ceremoniją, kurią galima laikyti krikščioniškos santuokos sakramento atitikmeniu.

Asmuo, gyvenantis poroje nesusituokęs ar kitaip neįteisinęs savo santykių, remiantis valstybėje egzistuojančiais įstatymais, vaišnavų tradicijoje laikomas gyvenančiu nuodėmėje, nepaisant to, kad tokia praktika sekuliarioje visuomenėje yra paplitusi ir priimtina. Net ir santuokoje gyvenantis žmogus, išoriškai atitinkantis visuomenės lūkesčius ir turintis lytinius santykius tik su savo partneriu, vaišnavų tradicijoje taip pat laikomas gyvenančiu nuodėmėje, jeigu jo gyvenimas paremtas vien materialistiniais, hedonistiniais principais.

Homoseksualūs ir heteroseksualūs asmenys, praktikuojantys lytinius santykius hedonistiniais tikslais, o ne pagal tiesioginę jų paskirtį – susilaukti palikuonių bei pratęsti giminę, vaišnavų tradicijoje laikomi gyvenančiais nuodėmėje.

Lietuvos Krišnos sąmonės religinė bendrija pasisako už žmonių tarpusavio pagarbą, kaip ir už tai, kad homoseksualioms poroms būtų sudarytos sąlygos, užtikrinančios joms visapusišką teisinę apsaugą valstybėje. Vis dėlto pabrėžiame, kad už tokį partnerystės įstatymą, kuris homoseksualių porų gyvenimą kartu teisiškai prilygina vyro ir moters santuokai, pasisakyti negalime. Kaip išeitį, tenkinančia visas šalis, matome jau siūlytą teisės akto projektą, įteisinantį Susitarimą dėl bendro gyvenimo.

Vaišnavų filosofija moko, kad žmogiškojo gyvenimo prasmė ir paskirtis – mokymasis ir tobulėjimas, o ne beatodairiškas juslinis pasitenkinimas. Todėl kviečiame visus kovoti ne su vienomis ar kitomis visuomenės grupėmis, tačiau su nevaržomu ir nereguliuojamu jusliniu pasitenkinimu, vedančiu į kančias ir pražūtį. Ir nežiūrint, kokiuose santykiuose – homoseksualiuose ar heteroseksualiuose – pasireiškia šis nevaldomas ir nuolat augantis siekis, jo amorali, destruktyvi ir žudanti prigimtis nuo to nesikeičia.

Raginame visus ir kiekvieną visuomenės narį reguliuoti bei riboti nepasotinamą juslinio pasitenkinimo troškimą, daugiau dėmesio skiriant vidiniam pasauliui, dvasiniam tobulėjimui, pareigos ir atsakomybės ugdymui bei tarnavimui Dievui, šeimos, visuomenės, tautos ir visos žmonijos labui.

Recommended Articles