Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

Lietuvos Krišnos Sąmonės Religinė Bendrija kartu su pasauline visuomene yra pasibaisėjusi smurto ir žiaurumo kupinu karu Ukrainoje.

Mes reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems, nukentėjusiems nuo šio karo. Kartu mes meldžiame ir prašome visų konflikte dalyvaujančių ar jo vienaip ar kitaip paliestų pusių nepasiduoti rasinės ar nacionalinės neapykantos kurstymui, raginame visus atsigręžti į dvasines vertybes, akcentuojamas kiekvienoje religijoje: žmogiškosios gyvybės vertę, jos trapumą, gailestingumą, atjautą, atlaidumą, tarpusavio pagarbą ir artimo bei Dievo meilę.

Mes kviečiame visus pasaulio tikinčiuosius susitelkti bendroje maldoje siekiant kuo greičiau užbaigti šią baisią tragediją. Mes kviečiame melstis visus už kenčiančią Ukrainos tautą, už mus visus ir tuos, kurių protai ir širdys šiandien pripildyti neapykantos. Tesaugo mus Dievas!

Recommended Articles