Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

Lietuvos Krišnos sąmonės religinės Bendrijos Nacionalinė taryba savo susirinkime 2022.07.09 priėmė rezoliuciją dėl Ananda Caitanya prabhu. Su rezoliucijos tekstu galite susipažinti čia:

PRANEŠIMAS DĖL ANANDA CAITANYOS PRABHU

2022.07.11

Ananda Caitanyai prabhu (buvusiam Bhakti Svarupa Caitanya Maharaj) dėl nederamo elgesio, prasilenkiančio su ISKCON moralinėmis nuostatomis ir sanjasi etikos kodeksu – bandomojo laikotarpio sąlygų, numatytų GBC rezoliucijoje 301.6 2020 pažeidimo, o taip pat dėl išaiškėjusių naujų aplinkybių, susijusių su aukščiau minėtu moralinių nuostatų ir sanjasi etikos kodekso pažeidimais – GBC 2021 metų rezoliucijos sprendimu buvo skirtos papildomos nuobaudos – galutinai panaikinta galimybė susigražinti sanjasi statusą, du metus uždrausta skaityti paskaitas ISKCON šventyklose ir centruose (įskaitant atsidavusiems skirtas paskaitas internetu), paliekant ankstesnę nuobaudą – nenešioti šafrano spalvos vaišnaviškų rūbų, minėtu laikotarpiu uždraudžiant jam užimti atsakingas tarnystes ISKCON struktūrose bei sudarant du komitetus – Tarptautinį ir vietinį (LT), atsakingus už Ananda Caitanya prabhu priežiūrą ir paskirtų reikalavimų laikymosi kontrolę. Atsižvelgiant į komitetų išvadas, buvo palikta galimybė po dvejų metų peržiūrėti paskirtas sankcijas – jas pratęsiant arba dalinai panaikinant.

Analogišką rezoliuciją 2021.04.02 priėmė Lietuvos Krišnos sąmonės religinės Bendrijos Nacionalinė Taryba. Tarybos sprendimu Į LT vidaus priežiūros komitetą buvo paskirti atsidavę, įgalioti stebėti Ananda Caitanyos prabhu elgesį: Ananda Vardhana Maharaj, Višvavasu prabhu, Dhruvananda prabhu ir Anuttama Caitanya prabhu.

Atsižvelgiant į Lietuvos priežiūros komiteto narių ataskaitas ir nuolatinius nusiskundimus, kad Ananda Caitanya prabhu nesilaiko ir ignoruoja paskirtus nurodymus ir reikalavimus: nebendradarbiauja su priežiūrą atliekančio komiteto nariais ir neatsiskaito už savo veiklą ISKCON erdvėje, nuolat skaito paskaitas internetinėje erdvėje ISKCON atsidavusiems, skaito viešas paskaitas ISKCON šventyklose ir centruose, nešioja šafrano spalvos rūbus ir netgi sanjasi drabužius, klausimas buvo pakartotinai apsvarstytas Lietuvos Krišnos sąmonės religinės Bendrijos Nacionalinėje Taryboje. Atsižvelgiant į tai, kad Ananda Caitanyos netinkamas elgesys turėjo didelį atgarsį ir didelę neigiamą, destruktyvią įtaką Lietuvos ISKCON bendruomenei ir sudavė smūgį Lietuvos ISKCON reputacijai visuomenės akyse, Lietuvos Krišnos sąmonės religinės Bendrijos Nacionalinė Taryba nusprendė:

  1. Nuo šiol Ananda Caitanya prabhu nebus įleidžiamas į Lietuvos ISKCON renginius, šventyklas ir centrus, jei atvyks ten su šafrano spalvos vaišnaviškais drabužiais.
  2. Kadangi Ananda Caitanya prabhu nesilaiko LKSRB NT rezoliucijos, priimtos 2021.04.02, nurodymų ir reikalavimų, paskirtų sankcijų ir nuobaudų galiojimo laikas bus pradėtas skaičiuoti nuo tada, kai AČ pradės laikytis šių nurodymų ir reikalavimų: nedėvės šafrano spalvos vaišnaviškų rūbų, neskaitys paskaitų ISKCON atsidavusiems (įskaitant ISKCON atsidavusiems skirtas paskaitas internetinėje erdvėje), neves kirtanų, neužims atsakingų pareigų ISKCON šventyklose, centruose ir renginiuose, etc. (žr. ankstesnę LKSRB NT rezoliuciją).
  3. Jei Ananda Caitanya prabhu ir toliau ignoruos ir nesilaikys paskirtų nurodymų ir reikalavimų sekančio LKSRB NT susirinkimo metu – 2022 spalio 1 d. – bus svarstomas klausimas dėl jo pašalinimo iš Lietuvos ISKCON.
  4. Supažindinti ISKCON LT atsidavusių bendruomenę ir Ananda Caitanyai prabhu su LKSRB NT priimtu nutarimu.

Recommended Articles