Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com


Lietuvos Krišnos sąmonės Religinės bendrijos susirinkime buvo patvirtinti tokie atsakingas pareigas ir tarnystes einančių atsidavusiųjų diskvalifikavimo nuostatai


ATSAKINGAS TARNYSTES ATLIEKANČIŲ ATSIDAVUSIŲ

DISKVALIFIKAVIMO NUOSTATAI

LIETUVOJE

Lyderių – prezidentų, NT narių, departamentų vadovų, projektų vadovų diskvalifikacija taikoma sekančiais atvejais:

 1. Skyrybos lyderio iniciatyva.
 2. Finansinės machinacijos, susiję su reikšmingų lakšmi sumų praradimu („reikšmingumo“ lygis konkrečiu atveju nustatomas jatros autoritetų sutarimu ar svarstymo NT susirinkime metu).
 3. Principų ir įžadų, duotų inicijacijos metu, nesilaikymas
 4. Kritika, išsakoma ir palaikoma Šrila Prabhupados, ISKCONo, GBC atžvilgiu, taip pat neobjektyvi kritika ISKCONo lyderių, ar atsidavusių, gerbiamų ISKCONe atžvilgiu.
 5. Reikšmingi arba sistemingi nukrypimai nuo moralinių ISKCON principų („reikšmingumo“ lygis konkrečiu atveju nustatomas jatros autoritetų sutarimu ar svarstymo NT susirinkime metu).
 6. Reikšmingi nukrypimai nuo teisinių valstybės normų („reikšmingumo“ lygis konkrečiu atveju nustatomas jatros autoritetų sutarimu ar svarstymo NT susirinkime metu).
 7. Dalyvavimas valstybės įstatymais draudžiamoje veikloje.
 8. Destruktyvios veiklos ISKCON atžvilgiu inicijavimas ar dalyvavimas joje:
  1. Skatinimas, įkalbinėjimas ir agitavimas nesilaikyti ar pažeisti reguliuojančius principus, skirtis, nekartoti 16 maha mantros ratų (inicijuotiems mokiniams), skatinimas palikti ISKCON, skatinimas jausti ir demonstruoti nepagarbą lyderiams, vadovams ir koordinatoriams, tyriems atsidavusiems, vyresniems atsidavusiems, kvietimas skaidytis ir nebendradarbiauti Šrila Prabhupados „šeimoje“.
  2. Inicijacijos ar prieglobsčio ne ISKCONo rėmuose priėmimas ar skatinimas kitiems tai daryti.
  3. Amoralaus ir vaišnavų etiketui neatitinkančio elgesio propagavimas.
  4. ISKCONo vertybių, Šrila Prabhupados palikimo, vaišnaviškos kultūros ir etiketo niekinimas, menkinimas ar nuvertinimas.
  5. Pareiškimai ir teiginiai, kad Šrila Prabhupada „davė mums ne viską“ dvasinio tobulumo siekimui.

Diskvalifikacija, skiriama už minėtus nusižengimus – 1-10 metų (priklausomai nuo nusižengimo reikšmingumo, kiekvienu atveju sprendžiama atskirai). NT sprendžia šventyklų prezidentų ir NT narių diskvalifikavimo klausimus, atskirais atvejais ir departamentų vadovų ar projektų vadovų diskvalifikavimo klausimus (bendruoju atveju projektų ir departamentų vadovų diskvalifikavimo klausimus sprendžia šventyklų ar centrų vadovybė, informuodama apie tai NT).

Diskvalifikavimo nuostatai galioja visoms ISKCON LT jatroms.

Nuostatai įsigalioja nuo 2022.07.09