Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

2020.03.18

I-ai ir II-ai INICIJACIJOMS

  1. Išsilavinimas. I-ai inicijacijai– “Guru disciple” kursas – išklausyti ir išlaikyti egzaminą, bhakti program (sutrumpintas 24 val kursas) – tik išklausyti, perskaityti Ravindra Svarupa das knygą “Prabhupados padėtis” ir GBC rezoliuciją apie dvi ISKCON vadovavimo linijas. BP kursas gali būti klausomas akivaizdžiai ir neakivaizdžiai. Klausantis akivaizdžiai užtenka tik išklausyti, išklausius neakivaizdžiai – testas arba egzaminas, patvirtinantis išklausymo faktą. II inicijacijai – visi tie patys kursai, egzaminai ir skaitiniai (jei dar neišklausyti, neperskaityti ir neatsiskaityti), plius Bhakti šastri kurso išklausymas. BhŠ kursas išklausomas akivaizdžiai arba neakivaizdžiai. Klausantis akivaizdžiai užtenka tik išklausyti, išklausius neakivaizdžiai – testas arba egzaminas, patvirtinantis išklausymo faktą. Be to, įvedamas amžiaus cenzas – nuo kursų ir egzaminų (išskyrus “Guru disciple”) atleidžiami atsidavę, sulaukę 55-ių metų amžiaus, arba užsiimantys aktyvia tarnyste KS daugiau nei 10-šimt metų;
  2. Terminas rekomendacijoms: laikomės ISKCON standarto: pusė metų – pranamai, metai nuo pranamos – I-ai inicijacijai, 2 metai nuo I-os – II inicijacijai;
  3. Kuratorių sistema: kiekvienas, besiruošiantis inicijuotis, turi pasirinkti kuratorių. Tol, kol tokia sistema neveikia, lieka galioti vyresniųjų atsidavusių rekomendacijos. Formaliai rekomendacijas duoda šventyklų arba centrų vadovai, tačiau jie vadovaujasi kelių(!) vyresniųjų atsidavusiųjų rekomendacijomis. Tas pats principas galioja ir I-ai ir II-ai inicijacijai. Pvz. Klaipėda: formaliai rekomendaciją duos centro vadovas, tačiau jis vadovausis vyresnių vaišnavų rekomendacijomis (Vaikunthanathos pr., kuris kuruoja šią jatrą ir kitų vyresnių atsidavusių). Įsigaliojus kuratorių sistemai – kuratoriaus ir kelių vyresniųjų atsidavusių rekomendacijos per šventyklos ar centro vadovą duodamos rekomendacijos;
  4. praktinė tarnystė: I-ai inicijacijai– virėjo ir pudžiario asistento praktika, II-ai inicijacijai – virėjo ir pudžiario praktika. Šį kriterijus paliekamas kaip rekomendacinis, suteikiantis privalumą. Pagrindinis, būtinas reikalavimas – turėti pastovią, reguliarią tarnystę KS misijoje;
  5. sadhana: būtina, kad kandidatas bent kartą savaitėje dalyvautų rytinėse programose, kaip minimum guru pudžoje ir Šrimad Bhagavatam paskaitoje. Tai galima atlikti šventykloje, centre ar namuose, tačiau (būtinai) atsidavusių bendrijoje (kad būtų tokio dalyvavimo paliudijimas). Atsidavęs turi reguliariai lankytis ir dalyvauti vaišnaviškose šventėse ir reguliariai studijuoti Šrila Prabhupados knygas. Kaip privalumas – reguliarus sekmadieninių programų lankymas;
  6. stabilus ašramas: Jei vaikinas nori gyventi su mergina, jie turi apsivesti. Nevedę negali gyventi kartu. Privalumu laikomas nevedusių vaikinų gyvenimas šventykloje, vienuolyne ar centre, įgyjant brahmačiariško gyvenimo patirtį. Nustatomas ašramo stabilumo terminas – vieneri metai stabiliai išlaikyto ašramo. Pasikeitus ašramui – vedus ar išsiskyrus – metų laiko ašramo stabilumo atstatymo terminas.
  7. Inicijacinis „turizmas“.Rekomendacija teikiama ne anksčiau nei suėjus 2-me punkte nustatytiems terminams, tarnaujant šventykloje, centre ar vienuolyne. Jei atsidavęs dėl objektyvių priežasčių (gyvenimo vietos pakeitimas, misija, etc) pakeičia tarnystės vietą, jo ankstesnės tarnystės laikas gali būti įskaitomas, gavus ankstesnės tarnystės vietos vadovo rekomendaciją dėl ištarnauto laiko. Priešingu atveju laiko kriterijus skaičiuojamas iš naujo.

Recommended Articles