Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com


2021-04-02

Kadangi Ananda Caitanya das, turėdamas sanjasio statusą, ne vieną kartą užsiiminėjo neteisėtais lytiniais santykiais;

Kadangi Ananda Caitanya das, neigdamas kaltinimus daug kartų melavo, netgi oficialių apklausų dėl jo veiksmų tyrimo metu;

Kadangi Ananda Caitanya das padarė daug įžeidimų asmenims, paskirtiems tirti jo veiksmus;

Kadangi Ananda Caitanya das pažeidė bandomojo laikotarpio sąlygas, pateiktas GBC rezoliucijoje (2020 m. 301.06).

NUSPRĘSTA:

Suformuoti du komitetus, kurie stebės Ananda Caitanya das ateityje.

Pirmasis komitetas – tarptautinis. Jo sudėtyje bus JŠ Bhakti Vijnana Maharadža, JŠ Bhakti Caitanya Maharadža, JM Caitanya Candra Carana Prabhu ir JM Acyutatma Prabhu.

Šis komitetas stebės Ananda Caitanya das elgesį ir GBC sprendimo, bei su juo susijusių apribojimų laikymąsi.

Antrasis komitetas – vietinis. Jis bus sudarytas iš Lietuvos nacionalinės vadovybės, kuriai pirmininkauja Dhruvananda das. Šis komitetas stebės Ananda Caitanya das tarnystes ir GBC rezoliucijos laikymąsi Lietuvoje.

Ananda Caitanya das, dvejus metus nuo šios rezoliucijos paskelbimo, Lietuvoje bus prižiūrimas vietos vadovybės. Jiems vadovaujant ir prižiūrint, jis bus skatinamas tarnauti bet kokiais, jų nuomone, tam tinkamais būdais.

Per ateinančius dvejus metus nuo šio nutarimo priėmimo dienos, Ananda Caitanyai das Lietuvoje nebus leidžiama skaityti paskaitas nei asmeniškai, nei internetu, ar vesti kirtanus jokioje ISKCON šventykloje, ISKCON centre ir (arba) su ISKCON susijusiose organizacijose ir (arba) kongregacijose Lietuvoje.

Ananda Caitanya das bus skatinamas pasitarnauti vyresniems bhaktams visame pasaulyje, neviešose vietose, pavyzdžiui, versti jų paskaitas netiesioginėse transliacijose.

Lietuvos vadovybė tarptautiniam komitetui teiks pusmetinę ataskaitą ir rekomendacijas, susijusias su Ananda Caitanya das.

Po dvejų metų, įsigaliojant nuo šios rezoliucijos, tarptautiniai ir vietos komitetai spręs, kokie apribojimai Lietuvoje, bus toliau taikomi Ananda Caitanyai das.

Rekomenduojama, kad vietiniai vadovai apsvarstytų galimybę pasiūlyti Ananda Caitanyai das kvalifikuotą pagalbą (obtaining professional counseling to help Ananda Caitanya das). GBC rezoliucija (2020 m. 301.06), kurioje kalbėta apie galimą Ananda Caitanya das atstatymą ateityje į ISKCON sanjasio padėtį yra panaikinama.

Už Lietuvos ribų Ananda Caitanya das, neapibrėžtam laikotarpiui nuo šios rezoliucijos paskelbimo neleidžiama skaityti paskaitų, vesti kirtanus, tiek gyvai tiek internetu, ar užimti vadovaujančias pareigas bet kurioje ISKCON šventykloje, ISKCON centre ir (arba) su ISKCON susijusiose organizacijose ir (arba) kongregacijose visame pasaulyje.

Tarptautinis komitetas, praėjus 3 metams nuo šios rezoliucijos dienos, gali pateikti prašymą GBC pakeisti arba panaikinti šios rezoliucijos sąlygas.

Dėvėdamas dhoti ir kurta, Ananda Caitanya das neturi rengtis šafranu.

Bet kokie Ananda Caitanyos das pažeidimai dėl bet kurio, ar visų aukščiau išvardytų apribojimų gali sąlygoti papildomas drausmines priemones.

Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendruomenės Nacionalinė Taryba, priimdama GBC rezoliuciją, papildo jos nuostatas sekančiais teiginiais:

  • minėtų dvejų metų laikotarpiu Ananda Caitanya das neturės jokių viešų pareigų ir tarnysčių Lietuvos ISKCON šventyklose, centruose, kongregacijose ar kitaip su ISKCON susijusiose organizacijose įskaitant paskaitų skaitymą, kirtanų vedimą, ar vertėjavimo paslaugas.
  • darbo grupę, kuri stebės Ananda Caitanya das elgseną, sudarys: JŠ Ananda Vardhana Svamis, JM Višvavasu Prabhu, JM Dhruvananda Prabhu ir JM Anuttama Caitanya Prabhu.

Recommended Articles