Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com


Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu 2021.04.03

Susirinkime svarstyti klausimai:

Dėl Pajieslio šventyklos dislokacijos vietos pakeitimo (Nanda Kišor prabhu)
Dievybių abhišekos standartai švenčių metu (Devanatha prabhu)
Ananda Čaitanyos prabhu byla (Dhruvananda prabhu)
Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendrijos registracija (Dhruvananda prabhu)
Dėl NT pozicijos Stambulo konvencijos klausimu (Dhruvananda prabhu)
Brahmačiarių ir brahmačiarinių apsauga (Višvavasu prabhu)
Dėl sekančio NT susirinkimo

Svarstyta:

Nanda Kišor prabhu informavo, kad nepasiekus susitarimo su Pajieslio šventyklos patalpų savininku Vraja Vallabha prabhu, bendruomenės Tarybos sprendimu Pajieslio šventykla perkeliama į kitas patalpas (buvusį Šanta Maharadžo namelį).
Švenčių metu įvairiose šventyklose taikomi skirtingi Dievybių abhišekos standartai.

Nutarta: Rekomenduoti visoms Lietuvos ISKCON šventykloms ir centrams sekti oficialiais Dievybių garbinimo standartais.
Ananda Čaitanya prabhu byloje paaiškėjo naujos aplinkybės, dėl nevienkartinio ketvirto reguliuojančio principo nesilaikymo netgi po sanjasi inicijacijos gavimo. Tuo klausimu laukiama GBC rezoliucijos. Siūloma neskirti jam jokių oficialių pareigų ar viešų tarnysčių Lietuvos ISKCONe, siūloma sudaryti globos ir priežiūros grupę, stebėsiančią jį ir jo elgesį ateityje, pasiūlyti jam prieglobstį Ananda Vardhana Svamio vienuolyne.

Nutarta: Neskirti Ananda Čaitanyai prabhu jokių atsakingų pareigų ir su viešumu susijusių tarnysčių. Dėl termino ir trukmės – palaukti GBC rezoliucijos. Padaryti viešą pareiškimą dėl Ananda Čaitanyos prabhu nusižengimų (sulaukus GBC rezoliucijos), pasiūlyti jam prieglobstį Švento Vardo Vienuolyne, sudaryti grupę jo elgsenai stebėti bei jam padėti. Grupės sudėtis: Ananda Vardhana Svamis, Višvavasu prabhu, Dhruvananda prabhu, Anuttama Caitanya prabhu.
LKSRB registracija nepradėta, nes laukiama dar dviejų bendruomenių – Naujosios Gokulos ir Klaipėdos miesto registravimo. Naujoji Gokula jau padavusi dokumentus Teisingumo ministerijai, Klaipėdos miesto Krišnos sąmonės religinė bendruomenė žada tai padaryti artimiausiomis dienomis

Nutarta: Nelaukti šių dviejų bendruomenių registracijos – bendrijos registravimas ir taip jau užtruko. Pradėti registravimo procesą nieko nelaukiant.
Siūloma priimti oficialią LKSRB NT poziciją Stambulo konvencijos klausimu, taip reaguojant į visuomenei aktualius ir svarbius klausimus.

Nutarta: Sudaryti darbo grupę minėtos pozicijos parengimui, parengtą poziciją suderinti su NT ir paskelbti viešai. Darbo grupės sudėtis: Šatakula prabhu, Anuttama Caitanya prabhu, Dhruvananda prabhu, Gytautas prabhu.
Aptartos problemos, kylančios dėl netinkamo lyčių bendravimo.

Nutarta: Višvavasu prabhu parengs ir praves seminarų ciklą apie tinkamą skirtingų lyčių vaišnavų bendravimą.
Nutarta: Sekantis NT susirinkimas įvyks 2021.07.03 Vilniuje, „Dvarakos“ šventykloje, arba, jei karantinas nebūtų atšauktas – nuotoliniu būdu.

Recommended Articles