Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

English version – see here.

Lietuvos Krišnos Sąmonės religinės bendrijos (toliau – Lietuvos ISKCON), 2022 metų spalio mėnesio 1 dienos susirinkimo sprendimas dėl Ananda Čaitanja das.


Kadangi Ananda Čaitanja das (Aurelijus Piešinas, buvęs Bhakti Svarūpa Čaitanja Svami) turėdamas sanjasio – itin atsakingo lygio vienuolio – statusą, ne vieną kartą užsiiminėjo neteisėtais lytiniais santykiais;

Kadangi Ananda Čaitanja das neigdamas kaltinimus daug kartų melavo, netgi oficialių apklausų dėl jo veiksmų tyrimo metu;

Kadangi Ananda Čaitanja das padarė daug įžeidimų, grasinimų ir kaltinimų asmenims, paskirtiems tirti jo veiksmus, taip pat bandė klaidinti ir manipuliuoti kitais asmenimis;

Kadangi Ananda Čaitanja das pažeidė bandomojo laikotarpio sąlygas, pateiktas GBC rezoliucijose (301.6, 2020 m. ir 301.06, 2021 m.);

Kadangi Ananda Čaitanja das nurodymus pažeidinėjo iki pat šio svarstymo (2022 metų spalio mėnesio) ir nesutiko elgtis kitaip.

Siekiant apsaugoti ISKCON bendruomenę, visuomenę ir patį Ananda Čaitanja das nuo galimų nusižengimų ateityje, Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendrijos nacionalinė taryba NUSPRENDĖ:

1. Lietuvos ISKCON atsiriboja nuo Ananda Čaitanja das veiklos, bei draudžia jam pamokslauti, vesti kirtanus ar užimti pareigas Lietuvos ISKCON šventyklose, centruose, vienuolynuose ar kituose projektuose, taip pat ten gyventi ar kitaip naudoti savo reikmėms.

2. Ananda Čaitanjai das draudžiama naudotis Lietuvos ISKCON vardu, ar atstovauti Lietuvos ISKCON pamokslaujant ar vykdant bet kokią kitą veiklą, taip pat renkant paaukojimus.

3. Ananda Čaitanjai das taip pat draudžiama lankytis Lietuvos ISKCON centruose ar dalyvauti ISKCON renginiuose, šventėse ar eisenose vilkint šafrano spalvos (vienuolio statuso) drabužius.

4. Lietuvos ISKCON neprisiima atsakomybės už dvasinę ar kitokią žalą, kurią Ananda Čaitanja das gali padaryti savo nepriklausomu pamokslavimu ar elgesiu ateityje. Lietuvos ISKCON įspėja atsargiai vertinti jo žodžius, pasisakymus ar komentarus, asmeninį ar viešą elgesį.

5. Lietuvos ISKCON pasilieka galimybę persvarstyti draudimus, jeigu Ananda Čaitanja das kreipsis su prašymu ir noru išpildyti sąlygas. Konkrečios sąlygos ir procedūros būtų aptartos kreipimosi atveju.

6. Lietuvos ISKCON pasiruošęs suteikti Ananda Čaitanjai das psichologinę ar dvasinę pagalbą, jeigu jis jos prašytų.

7. Lietuvos ISKCON pripažįsta savo kaltę, jog neatsižvelgė į nepalankius požymius prieš suteikiant Ananda Čaitanjai das atsakingą statusą ir nesugebėjo apsaugoti kitų ISKCON narių nuo padarytos žalos, o jo paties apsaugoti nuo nusižengimų.

8. Lietuvos ISKCON peržiūrės ir keis rekomendacijų atsakingam statusui ar atsakingoms pareigoms suteikimo tvarką; paruoš metodiką kaip įvertinti galimas kandidatų psichologines ar kitas problemas; sudarys strategiją kaip elgtis ateityje jeigu būtų panašių atvejų.

9. Šis sprendimas bus perduotas pasaulio ISKCON GBC ir ISKCON sanjasos komitetui. Prie šio sprendimo kviečiame prisidėti ir kitų šalių ISKCON lyderius ir atsakingus atsidavusius.

Recommended Articles