Telefonas

+370 37 222574

El.paštas

krsna.info@gmail.com

2021-01-22

2021.01.02 vyko Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendrijos Nacionalinės Tarybos susirinkimas. Susirinkimas buvo pratęstas 2021.01.09Susirinkime svarstyta:

 1. Susirinkimų lankomumo taisyklės;
 2. Lietuvos Krišnos sąmonės bendrijos (ISKCON LT) registravimas;
 3. ISKCON LT NT narių lojalumo priesaika;
 4. Lietuvos ISKCON šeimų departamento veikla;
 5. Dėl vaišnavų žiemos festivalio;
 6. Sanjasi komiteto kreipimasis su prašymu apsvarstyti galimybę pritarti Sanjasi komiteto sprendimui leisti Ananda Caitanjai prabhu pamokslauti nuotoliniu būdu;
 7. Virtualaus pamokslavimo ir virtualių programų organizavimas;
 8. Dėl LR įstatymų ir nutarimų nesilaikymo pamokslavimo metu;
 9. NT pozicija dėl skiepijimosi nuo koronoviruso;
 10. ISKCON kritika youtube laidoje „ŠVARI GALVA : Kaip mes patyrėme, kad sektos yra pavojingos?“ (2020-11-24) su mūsų buvusia IKCON pasekėja Milda.

Nutarta:

 1. Priimtos ir patvirtintos ISKCON LT NT narių susirinkimo lankomumo taisyklės;
 2. Nuspręsta registruoti Lietuvos Krišnos sąmonės religinę bendriją (ISKCON LT), prie jos prijungiant ir šiuo metu registruojamas Naujosios Gokulos (Kelmė) ir Klaipėdos Krišnos sąmonės religines bendruomenes;
 3. ISKCON LT NT nariai davė ISKCON vidaus tvarka patvirtintą lojalumo priesaiką;
 4. Įkurtas Lietuvos ISKCON šeimų departamentas. Vilniuje jį atstovauja Adiradž prabhu su žmona; Damodar Vilas prabhu su žmona; Kaune – Ekaništha Bharata prabhu su žmona; Vidurio, Vakarų ir Šiaurės Lietuva – Vaikunthanatha prabhu su žmona;
 5. Galutinai konstatuota kad vaišnavų žiemos festivalis neįvyks, kaip ir neįvyks supaprastintas jo variantas – „Savaitgalis vaišnavų bendrijoje Vilniuje“. Priežastis – karantinas dėl COVID pandemijos. Dėl vasaros festivalio. Jei nesutrukdys karantinas, vasaros festivalis įvyks prie ežero Molėtų rajone (kaip ir 2019m). Daugiau tikslumo šiuo klausimu atsiras sekančio NT susirinkimo metu.
 6. NT nariai ir kviestiniai svečiai – Šyamananda prabhu ir Bhavananda Raya prabhu išklausė į susirinkimą šio klausimo svarstymui atvykusio Ananda Caitanja prabhu, kuris viešai atsiprašė atsidavusiųjų ir išreiškė apgailestavimą dėl savo netinkamo elgesio ir padarytų klaidų (netinkamo bendravimo su matadži ir sanjasi komiteto pareigūnais, atlikusiais tyrimą), taip pat išreiškė apgailestavimą ir atsiprašymą šioje istorijoje nukentėjusios matadžės atžvilgiu, savo ruožtu prašydamas leisti jam tęsti tarnystę pamokslaujant. NT nariai po svarstymo nutarė neprieštarauti sanjasi komiteto sprendimui leisti Ananda Caitanja prabhu pamokslauti 3-4 kartus savaitėje nuotoliniu būdu (ZOOM ar analogiškoje platformoje) lietuviškai kalbančiai auditorijai (su kai kuriomis papildomomis sąlygomis).
 7. Pabrėžta virtualaus pamokslavimo ir virtualių švenčių organizavimo tvarka. Įkurtas tokio pamokslavimo ir švenčių organizavimo komitetas. Atsakingi asmenys: Devanatha prabhu, matadži Ananda Gaurangi, Tota Gopinatha prabhu.
 8. Atsižvelgiant į viešose informavimo priemonėse nuskambėjusią informaciją, kad ISKCON nariai nesilaiko karantino, pamokslaudami be apsauginių kaukių, konstatuota, kad su minėtais asmenimis pravestas pokalbis, kurio metu jie pripažino savo netinkamą elgesį, išreikšdami apgailestavimą ir teisindamiesi nesusipratimu. Taip pat, apsvarsčiusi klausimą, NT išreiškė savo poziciją: „ Lietuvos Krišnos sąmonės religinė bendrija (ISKCON LT), kaip ir visos Lietuvoje veikiančios Krišnos sąmonės (ISKCON) religinės bendruomenės, neskatina ir nepalaiko seimo priimtų įstatymų, vyriausybės nutarimų, ar jos įgaliotų struktūrų potvarkių nesilaikymo, ar ignoravimo. Pavienių asmenų nuostata šiuo klausimu nėra oficiali Lietuvos Krišnos sąmonės religinės bendrijos (ISKCON LT) pozicija“.
 9. Kaip buvo konstatuota ankstesnio klausimo svarstyme: „ Lietuvos Krišnos sąmonės religinė bendrija (ISKCON LT), kaip ir visos Lietuvoje veikiančios Krišnos sąmonės (ISKCON) religinės bendruomenės, neskatina ir nepalaiko seimo priimtų įstatymų, vyriausybės nutarimų, ar jos įgaliotų struktūrų potvarkių nesilaikymo, ar ignoravimo“. Tuo pat metu ISKCON LT gerbia ir pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę pačiam priimti sprendimą šiuo klausimu, jei toks sprendimas neprasilenkia su minėtais įstatymais ar nutarimais.
 10. Konstatuota, kad dauguma laidoje minimų aplinkybių susiję su nepakankamu Krišnos sąmonės filosofijos ir vaišnavų elgesio etiketo išmanymu. Visumoje išsakyta kritika yra pakankamai konstruktyvi ir pozityvi, dar kartą liudijanti, kaip svarbu globoti ir tinkamai šviesti naujai prie judėjimo prisijungusius žmones.
 11. Sekantis ISKCON LT NT susirinkimas įvyks 2021.04.03

Recommended Articles